Friday, 23 September 2011

Teknologi Maklumat dalam P & P

P & P dalam pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai inovasi sejak zaman sebelum merdeka hingga ke zaman letusan teknologi maklumat ataupun dalam Bahasa Inggeris " Information, Communication and Technology ( ICT )". Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah memperkenalkan penggunaan Teknologi Maklumat dalam proses Pengajaran & Pembelajaran di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Bagi memantapkan proses P & P di sekolah, guru-guru mesti menguasai penggunaan komputer dan ICT.